Kinesiologi

Din kropp vet mer än du kanske ser och hör...

Jag hjälper dig att se och lyssna in din kropp och jag tar reda på vad den behöver

Inom kinesiologin använder man sig av muskeltester för att kunna hitta en persons obalanser och problem.

Kinesiologins grundtanke är att all stress, obalanser och blockeringar (vilka senare leder fram till olika typer av besvär hos människan) kan spåras genom att testa den relativa muskelspänningen.

Man har funnit att alla muskler i kroppen är associerade till olika inre organfunktioner, endokrina körtlar, akupunkturmeridianer, vitaminer, mineraler och andra delar av kroppens nerv- och energisystem. Genom att testa spänningen i olika muskler kan kinesiologen få en bild av vilken behandling som kan tänkas ge bäst effekt.

Kinesiologi är en metod att kommunicera med en annan persons nervsystem genom att testa spänningen i musklerna. Kinesiologen använder sig av s.k. manuell muskeltestning för att hitta obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen. Som terapeut använder jag under behandlingen olika metoder i ett eller flera huvudområden utifrån de specifika obalanser och blockeringar jag fokuserar mig på. Slutligen återtestar jag musklerna igen och för att bekräfta att det skett en förändring.

Kinesiologiska behandlingar

Behandlingen inom kinesiologin görs först och främst inom fyra olika grundområden:

A. Strukturell/mekanisk behandling

B. Energi/elektromagnetisk/ neurologisk behandling

C. Nutrition/näringskemisk behandling

D. Mental/emotionell behandling

Vem får kalla sig för Kinesiolog?

Ordet kinesiolog är inte en skyddad yrkestitel (på samma sätt som titlarna massör, massageterapeut, zonterapeut eller akupunktör heller inte är skyddade). De flesta internationella kinesiologiförbund anser att 500 timmars utbildning är ett minimum för att kalla sig för kinesiolog

Svenska Kinesiologiskolan och flera andra internationella skolor och internationella förbund (I-ASK) och organisationer anser det önskvärt med minst 500 timmars utbildning i kinesiologi och muskeltestning innan man kan arbeta professionellt med kinesiologi (som jämförelse är en massageterapeut-utbildning på ca. 500-600 timmar och en kiropraktor eller naprapat-utbildning på 4.000-5.000 timmar).

Jag är diplomerad Kinesiolog och är utbildad i Stockholm år 2009-2011 hos Svenska Kinesiologskolan. Har sedan vidareutbildat mig i metoden SCS Strain and counterstrain, som jag använder för att ta bort spänningar i muskler.

När och varför skulle du använda kinesiologi?

Som kinesiolog kan jag hjälpa dig att hitta vad som är fel, ge kroppen verktygen för jobbet att komma tillbaka till och sedan bibehålla god hälsa.

Systematisk kinesiologi använder enkla, säkra, exakta muskeltestförfaranden för att hitta problemområden. Kinesiologi hjälper till att komma till grundorsakerna och hanterar inte bara symptomen på ett problem.

  • Du utreds med kläderna på
  • Du får en bedömningar ingen dom
  • Kinesiologi kan hjälpa dig med fördjupad funktionell problemanalys.
  • Visar terapeuten vad som behövs för att kunna hjälpa

Kinesiologi erbjuder hälsosamma, praktiska lösningar för att förändra vanliga hälsoproblem som inte beror på sjukdom eller patologiska tillstånd Låg energi-Smärta-Matallergier och känsligheter-Näringsbrister-Låg självkänsla-Ökad personlig prestation-Rädslor, fobier och ångest-Inlärningssvårigheter-Dyslexi-Muskuloskeletala problem-Irritabelt tarmsyndrom (IBS)-Missbruk-ME/Kronisk Trötthetssymtom är en del av vad vi Kinesiologer jobbar med för att hjälpa dig.

Kinesiologer är också vanligtvis villiga att behandla personer som är sjuka som en del av en övergripande plan för förbättrad hälsa och välbefinnande.

Text med © copyright: Mac Pompeius Wolontis, www.Kinesiology.com, Sweden

3 sätt som jag kan hjälpa dig med hela hälsan

Kinesiologi

Kinesiologi är en metod att kommunicera med en annan persons nervsystem genom att testa spänningen i musklerna. Som kinesiolog använder jag mig av s.k. manuell muskeltestning för att hitta obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen. Därefter gör jag olika behandlingar för att slutligen testa musklerna igen och bekräfta att det skett en förändring.

Lymfterapi

Huvudsyftet med lymfterapi är att aktivera lymfkörtlarna och lymfkärlen. Lymfterapi är en varsam behandlingsform. Den jämna och rytmiska massagen (MLD eller manuellt lymfdränage) följer lymfkärlens egen pumptakt. När lymfsystemets dränage förbättras minskar vätskeansamlingen i vävnaderna, vilket resulterar i att svullnaden avtar, lindrar smärta och är avslappnande för kroppen.

Kosttillskott

Jag erbjuder kosttillskott av högsta biotillgänglighet och kvalitet från Thorne och Organo. En av de vanligaste dödsorsakerna i världen idag är näringsbrister. Vår mat har inte längre en moder jord som ger vår mat den näring den behöver. Kosttillskott hjälper kroppens behov för att må bra. Det är också skillnad på terapeutisk dos och underhållsdos.

Karins samlade kunskap har lärt mig så mycket om mig själv och min kropp.
Jag har framför allt haft stora fördelar av den behandling som Karin gjort för min hjärnstress efter min hjärnskada. Karin är lyhörd och hjälpsam och hon tar reda på vad min kropp behöver. Oerhört bra att hon är lymfterapeut så hon kan hjälpa mig med det också.  Jag kan varmt rekommendera Karin som terapeut. 

Camilla Hiller