Lymfterapi

Vem får kalla sig för Lymfterapeut?

Jag är medicinsk lymfterapeut. Jag gick utbildningen för den medicinske lymfterapeuten Tom Väisänen i samarbete med Lymfterapi i Finland rf. enligt Földi-kliniken med Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ).

Vem får kalla sig för Lymfterapeut?

Boka KOSTNADSFRI 20 minuters rådgivning nedan!

Lymfsystemets viktiga funktion

Lymfsystemets två livsviktiga uppgifter är att:

 1. Transportera bort 10-20% vätska samt stormolekyliga avfallsprodukter från kroppens alla delar.
  t.ex. döda celler, proteiner, mjölksyra, fett, bakterier mm.

 2. Aktivera immunförsvaret om bakterier och annat skadligt kommit in i kroppen.

Medicinsk lymfterapi är ett specialområde inom fysioterapin som används för att behandla olika slags ödem. Modern ödembehandling är en helhet som består av flera komponenter. I Sverige kallar man denna helhet Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ).

Huvudsyftet med lymfterapi är att aktivera lymfkörtlarna och lymfkärlen. Lymfterapi är en varsam behandlingsform. När lymfsystemets dränage förbättras minskar vätskeansamlingen i vävnaderna, vilket resulterar i att svullnaden avtar, lindrar smärta och är avslappnande för kroppen.

Nedan syns en bild från svenska ödemförbundet som beskriver tydligt problematik . 

Verkan av manuell lymfdränage (MLD)

 • Lymfangiomotoriken förstärks.
 • Lymfatiska ”lasset” flyttas i önskad riktning i interstitium och i det klafflösa lymfkapillärnätet.
 • Stimulering av bildning och funktionen av nya och vilande lymfkärlsförbindelser stimuleras.
 • Lymfostatisk fibrosvävnad luckras upp.

Lymfödemets verkan på HUD och UNDERHUDSVÄVNAD, äggviterikt

 • Kronisk inflammation.
 • Kollagen ökar.
 • Elastiska fibrer minskar.
 • Fibroblaster och makrofager ökar.
 • Bindvävnads proliferation – vävnaden fibrotiseras.
 • Kapillärernas glykokalyx skadas och permeabiliteten stiger.

När mängden vätska ökar i Interstitium så flyttas vävnadens celler längre bort från varandra….

Detta förlänger diffusionssträckorna och fördröjer ämnesutbytet.

Verkan av kompression:

 • Muskelpumpmekanismen blir effektivare.
 • Tillbakaflödet i vener och lymfkärl hindras.
 • Resorptionsytan ökar vid lokala ödem.
 • Lymfostatisk fibros luckras upp med hjälp av ojämnt polstermaterial.
 • Vävnadstrycket ökar vilket minskar den den effektiva ultrafiltrerande kraften.
 • Venernas och lymfkärlens diameter minskas och det gör att flödet förbättras, klaff-insuffiensen blir rättad.

Om manuellt lymfdränage (MLD):

Detta är en massage, som görs relativt ytligt, där huden berörs längs med hela kroppen för att stimulera lymfkapillärernas små öppningar och därigenom öka flödet i lymfsystemet. Genom det ökade flödet hjälper man systemet att transportera bort vätskan som samlats i den svullnade vävnaden och som är grunden till ödemet. Beröringen måste utföras i samma riktning som det naturliga lymfsystemets flöde för att ödemet ska minska. Det är viktigt att skilja på manuellt lymfdränage och lymfmassage. Lymfmassage utförs av icke legitimerad personal, oftast massörer, fungerar oftast bra om man inte har en lymfödemdiagnos.

3 sätt som jag kan hjälpa dig med hela hälsan

Kinesiologi

Kinesiologi är en metod att kommunicera med en annan persons nervsystem genom att testa spänningen i musklerna. Som kinesiolog använder jag mig av s.k. manuell muskeltestning för att hitta obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen. Därefter gör jag olika behandlingar för att slutligen testa musklerna igen och bekräfta att det skett en förändring.

Lymfterapi

Huvudsyftet med lymfterapi är att aktivera lymfkörtlarna och lymfkärlen. Lymfterapi är en varsam behandlingsform. Den jämna och rytmiska massagen (MLD eller manuellt lymfdränage) följer lymfkärlens egen pumptakt. När lymfsystemets dränage förbättras minskar vätskeansamlingen i vävnaderna, vilket resulterar i att svullnaden avtar, lindrar smärta och är avslappnande för kroppen.

Kosttillskott

Jag erbjuder kosttillskott av högsta biotillgänglighet och kvalitet från Thorne och Organo. En av de vanligaste dödsorsakerna i världen idag är näringsbrister. Vår mat har inte längre en moder jord som ger vår mat den näring den behöver. Kosttillskott hjälper kroppens behov för att må bra. Det är också skillnad på terapeutisk dos och underhållsdos.

Karins samlade kunskap har lärt mig så mycket om mig själv och min kropp. Jag har framför allt haft stora fördelar av den behandling som Karin gjort för min hjärnstress efter min hjärnskada. Karin är lyhörd och hjälpsam och hon tar reda på vad min kropp behöver. Oerhört bra att hon är lymfterapeut så hon kan hjälpa mig med det också. Jag kan varmt rekommendera Karin som terapeut. Helheten är viktig för mig, därför valde jag att ta hjälp av Karin. Hon har verkligen levererat sin kompetens

Camilla Hiller